Kontakt

Ing. Michal Barto – STRITO

Zapísaný na okresnom úrade Bratislava

Číslo živnostenského registra 110 – 322869

IČO: 55 148 425


Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0029 4314 0059

Nie sme platcami DPH