Nedostatok vody

Zem je planétou vody, pokrýva až 71 % jej plochy pri pohľade na Zem. Predstavuje jeden zo základných elementov, bez ktorého by život nebol možný. Len zlomok pripadá na sladkú vodu. Mechanizmus jej kolobehu je pritom krehkým systémom ohrozeným činnosťou človeka a klimatickou zmenou. Už dnes sa približne 2/3 ľudstva na zemi stretáva s problémami spôsobenými nedostatkom vody.

Napokon iba 1 % vody je pre obyvateľov planéty reálne dostupné. Podiel pitnej vody však klesá ešte nižšie, na 0,007 % z celkového objemu vody na našej planéte.

Globálny problém

Podľa OSN nemá viac ako 2 miliardy ľudí prístup k pitnej vode, vrátane 785 miliónov ľudí, ktorí nemajú pitný zdroj v blízkej vzdialenosti do cca 30 minút a až 144 miliónov ľudí pije neupravenú vodu. Globálne klimatické zmeny ohrozujú vo veľkej miere zásoby vody a vedci varujú pred katastrofálnymi následkami našej neopatrnosti. Počas niekoľkých dekád v minulosti muselo ľudstvo čeliť predstave, že prídu o to najcennejšie. Existuje niekoľko dôvodov pre nedostatok vody. Zmena klímy, sucho, dezertifikácia, znečistenie a vojny. Aj v minulosti viedli rôzne klimatické zmeny k tomu, že sa v niektorých častiach planéty voda odparila a už nedopadla späť v podobe zrážok. Naopak, objavila sa v oblastiach kde spôsobila obyvateľom katastrofálne škody prostredníctvom extrémneho počasia. Vedci čerpajú hlavne z minulosti aby vedeli presnejšie analyzovať aký dopad môže mať naše pôsobenie na prírodné zdroje vody. Vďaka tomu dokážu určiť aj čas, ktorý nám ešte ostáva na zvrátenie katastrofy. Podľa vedcov nám ostáva približne 9 rokov na to aby sme zabránili konfliktom kvôli vode.

Problémy s vodou už aj u nás

Za normálnych okolností by nám okolité štáty mohli závidieť naše bohaté zdroje vody, no problém je už aj na Slovensku. Vodou obzvlášť nezvykneme šetriť. Pitnou vodou splachujeme WC, polievame trávniky a umývame autá na umyvárňach. Toto všetko je v niektorých krajinách sveta neprípustné. Všetko sa však mení. V roku 2022 sme aj na Slovensku pocítili výrazný nedostatok vody. Korytá riek boli vyschnuté a v obciach museli pristavovať cisterny s pitnou vodou. Výrazne klesajúci stĺpec podzemnej vody sa stal problémom aj v našej krajine.

Predikcie na rok 2023 sú rôzne, nakoľko zima 22/23 nepriniesla veľké množstvo snehovej pokrývky v kľúčových oblastiach ako sú napríklad Alpy. Podľa odborníkov z výskumnej nadácie CIMA chýba v Alpách približne 69 % vody nahromadenej v snehu, hrozí že rok 2023 bude extrémne suchý. V Alpách chýbajú až 4 miliardy kubických metrov vody v podobe snehu, tie budú chýbať najmä v letných mesiacoch.

Používaním služieb Strito ušetríme čistením vašich áut až 99 % vody, v porovnaní s bežným spôsobom umývania. Dovoľte nám vyčistiť vaše vozidlo a urobme spoločne láskavosť nášmu životnému prostrediu.

Referencie na zroje informácii:

https://www.unicef.org/wash/water-scarcity
https://www.imeteo.sk/clanok/sucho-je-extremne-a-voda-na-slovensku-dochadza-pouzitie-vody-obmedzili-v-tychto-dalsich-lokalitach
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2019
https://www.hydrotech-group.com/sk/blog/globalna-vojna-o-vodu-je-tato-hrozba-realna